Historie

Objevení hrobu krále Tutanchamóna 26. listopadu 1922 způsobilo světovou senzaci.

Byl to nejbohatší, dodnes nepřekonaný nález v dějinách archeologie 

Doba renesančního stylu a počátečního baroka se projevovala na Pražském hradě na přelomu XVI. a XVII. století nejen rozsáhlou stavební činností třetího českého krále z rodu Habsburků, ale i celým životem, který na Hradě tehdy panoval.

Úsilí Karla IV. postavit velkolepé katedrály na Hradčanech nedospělo k cíli. Za jeho nástupce stavba sice pokračovala, ale husitské války zamezily další činnost. Po uklidnění poměrů se zabýval myšlenkou dostavby Vladislav II., ale nepodařilo se mu ji uskutečnit. Za Ferdinanda I. byla znovu tato otázka nadhozena, ale po požáru roku 1541 došlo jen k opravám a úpravám.

 Někteří badatelé...

 

Objevení hrobu krále Tutanchamóna 26.listopadu 1922 způsobilo světovou senzaci.

Byl to nejbohatší, dodnes nepřekonaný nález v dějinách archeologie.

Pyramidy nejsou jedinou záhadou starého Egypta. Náhlou náboženskou revoluci zahájil faraon Achnaton (1), manžel neméně známé Nefertijti (2) a možná strýc nebo otec faraóna Tutanchamóna (3). Jeho lebka byla podivně protáhlá vzad, její objem byl 1,5 krát větší, než u dnešních lidí. Vypadal vůbec podivně – pavoučí prsty, široká pánev jako u ženy, přitom úzká hruď, plochá chodidla. 

 Za Herkulovými sloupy?

 

 Théra - pozůstatek Atlantidy?

Objevení hrobu krále Tutanchamóna 26. listopadu 1922 způsobilo světovou senzaci.

Byl to nejbohatší, dodnes nepřekonaný nález v dějinách archeologie 

 Vysvětlení "Platónovy Atlantidy"

 Společné znaky starověkých civilizací

 

 Pohřebiště v severozápadním mexickém státě Sonoro objevili už v roku 1999, ale k jeho podrobnějšímu prozkoumání došlo teprve nedávno.

Kniha prof. Františka Lexy, vydaná roku 1923, popisuje beletrii ve starověkém Egyptě, její vývoj a ukázky z děl, které byly do té doby přeloženy. Vybíráme ukázky, týkající se záhadných jevů a přítomnosti tajemných bytostí

 Atlantida ležela v Antarktidě?