Filozofie

Zločiny Catheriny Monvoisinové  - Situace madame de Montespan - Černá mše stála sto tisíc – scénář satanistické mše – Kniha duchů 

V Srbsku prohlásili za pyramidu horu Rtanj.  

Scénář satanistické mše – hrůzy temného středověku – novověká všednost – satanská móda – exorcismus a satanismus – svobodné zednářství – satanský žert a skandál konce 19. století – satanista La Vei 

Nové pokolení hledačů mystického osvícení * Nový řád * Alester Crowley * katoličtí rosenkruciáni * čarodějnická fraška

 

Hanusen, jeho vzestup a pád - Kořeny německého okultismu – Rudolf Steiner – Hörbigerův věčný led – Ahnenerbe, vril a Thule

 

 

Sedm neznámých * Duchovní alchymie * Christian Rosenkreutz * Hrabě Gabalis * vzestupná stupnice tajemství * Eliphas Levi * moderní Rosekruciánství

 

 

Mýty a legendy mnoha národů v sobě možná skrývají střípky vzpomínek na události, které by mohly vypovídat o návštěvách mimozemšťanů v dávné minulosti ... 

aa australiaMýty a legendy mnoha národů v sobě možná skrývají střípky vzpomínek na události, které by mohly vypovídat o návštěvách mimozemšťanů v dávné minulosti ...

kabala0Druhá polovina 17. století. Evropa žije v křeči z třicetileté války, náboženská nesnášenlivost stoupá, kultura žoldáků, loupežných soldatesek a pogromů je všudypřítomná. Evropské židovské ghetto je na ráně více než kdy předtím. Židé, zejména ve východní Evropě, jsou vyháněni a putují v apokalyptických vlnách ze země do země.

shambhalaLegenda o Šambhale je jednou z těch, která svou popularitou již dávno překročila hranice Východu. Seriózních vědeckých prací, které se tímto tématem zabývají, není mnoho. O to více je cenná práce burjatského vědce Andreje Strelkova, který se jí zabýval ve své dizertaci.

 

sisy1Skepticismus je, podle mého, určitý druh postoje k vnímání a myšlenkovému přijímání informací člověkem. Považuji jej za velice účinnou zbraň proti slepé důvěře v jakékoli dogma, které pro skeptika ještě není dostatečně prakticky nebo logicky prokázané.

leylines2Jde o hypotézu sovětských vědců  Makarova,  Gončarova  a  Morozova. Jde o souhrn pravidelných zón v silové síti sestávající ze sférických trojúhelníků, jejichž středy jsou  vrcholy  další,  pětiúhelníkové  sítě.

quoMezi hlavní otázky, které si lidstvo klade a na něž se bude stále ptát, patří: Jak lidstvo vzniklo? Na co vzniklo? Proč je takové, jaké je? A kam lidstvo směřuje?