c91demNa polských stránkách Nadace Nautylus se objevilo svědectví muže, který prý viděl vznik agrosymbolu.

 

 

 

 

 

Pana Jerzy Szpuleckiho (obr. 1) z Wylatowa udivilo, že před spaním 22. července 2000, kolem 0:15 hodin, zhasla veškerá světla v jeho domě.

szpulecki

 Pak spatřil divné červené světlo, které přicházelo z nebe. Mělo tvar kruhu o šířce asi 20 metrů, a zpočátku bylo asi 500 metrů nad stromy na levé straně pole. Když se světlo přiblížilo asi na 80 metrů, všiml si jakési bílé mlhy, která objekt obklopovala. Uprostřed bylo jakési jádro, které se otáčelo. Když byl objekt asi 20 metrů nad polem, z objektu vylétaly jiskry k zemi. Poté se z objektu vysunuly jakási ramena do 4 stran, a na jejich konci byly fialové koule. Ramena byla tak jasná, až jej bolely oči. Záře osvětlila celý pokoj se svědkem. Poté objekt odletěl. Vše trvalo asi 7 minut.

 

szpulecki1

Pan Szpulecki do té doby neslyšel o agrosymbolech, a tak jej udivilo, když se následujícího rána dozvěděl, že na zmíněném poli je piktogram. Ten měl tvar kříže, na jehož koncích byly kruhy a mezikruží, a tak připomněl Jerzymu tvar objektu z předcházející noci.

Podle polských kolegů jde o jediný případ v celé popsané historii agrosymbolů, kdy byl zaznamenán jeho vznik za pomoci objektu, který se mu podobal.

szpulecki3

O rok později, 21. června 2001 na tomtéž poli vznikl další piktogram. Opět šlo o piktogram, který se podobal zmíněnému objektu – kruhy a mezikruží do kříže.

szpulecki1

V roce 1991 se v Německu na místě agrosymbolu našly prý zlatá, stříbrná a bronzová plaketa s vyobrazeným právě tímto obrazcem. Šlo samozřejmě o podvod.

c91de

 

Nyní je však Poláci pořádně trumfli. Aby všeho nebylo dost, 6. července 2001 byla v Lublině, asi 400 km od Wylatowa, vylovena ryba, na jejíchž šupinách byl … opět tvar prvního agrosymbolu! Naštěstí rybu před zkonzumováním vyfotografoval. Až později se dozvěděl o případu piktogramu z Wylatowa.

c ryba

 

Ale kde se vzal tvar piktogramu na rybích šupinách? Řešení této záhady je poněkud prozaické - je to tvar mřížky z podložky v mrazáku...
 

Podle: http://nautilus.org.pl/

 

***

 

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 061