Dne 15. srpna 2002 se v britském Crabwoodu u Winchesteru objevil piktogram v obilí, který ukázal, že technologie vytváření agrosymbolů vstoupila do nové etapy. (obr. 1, 2, 3, 4) 

Již o rok dříve se objevil rastrový obrázek obličeje (obr. 5, 5a, 5b) vedle tzv. poselství z Chiboltonu (obr. 6, 6a), které bylo jakousi odpovědí na poselství z Areciba, vyslaného radioteleskopem v roce 1974 ve směru hvězdokupy Messier 13. (obr. 7)

Také nyní je vedle obrázku klasického mimozemšťana obrazec, který vybízí k úvahám o jakémsi poselství – kruh, ve kterém se odvíjí od středu do spirály pás, velmi často přerušovaný až do malých čtverců. (obr. 8)

Ponechme nyní stranou úvahy o „pravosti“ či „falešnosti“ obrazce. Zamysleme se nad tím, jak bychom přistoupili k řešení případného poselství, pokud by jej obrazec skutečně obsahoval.

Kotouč připomíná v první řadě disk do starého orchestrionu, kde jehla, zajišťující hru určitého tónu, spadá do otvorů v disku. Ty však obvykle neměly spirálovitý průběh, ale kruhový, hrající tak stále stejnou melodii.

Pokud však je zde jediný pás, zkusme k dešifrování „poselství“ binární kód. Již v roce 1961 Francis Drake otestoval schopnost vědců luštit podobná poselství. (1) Ti od něj obdrželi dopis s řádkou složenou z nul a jedniček. Jedině dr. Oliver, povoláním elektrotechnik, objevil řešení. V poselství bylo celkem 1271 čísel, což je součin dvou prvočísel – 31 a 41. Seřadil tedy poselství do 31 řádků 41 jednotek. Poselství pak znělo:

Kolem hvězdy je soustava 8 planet, na čtvrté z nich žijí vyspělé dvounohé bytosti. Vlnovka u třetí planety znamená, že je pokryta vodou, kde žijí ryby. Poselství obsahuje čísla od 1 do 10, obrazy muže, ženy a dítěte, a jejich velikost i chemický základ tamního života, atomy vodíku a CO2. (obr. 9)

*

Pokud použijeme tuto metodu na obrazec z Crabwoodu, dostaneme tuto číselnou řadu (stojící obilí = 0, ležící = 1) s celkem 1152 čtverci polehlého a stojícího obilí. (na závěr článku).

 

Problémem při řešení může být, že nemáme k dispozici přesnější fotografie a můžeme posuzovat úseky stojícího a polehlého obilí mylně.

*

Je možné, že klíčem k řešení je počet ramen spirály, kterých je 17 ?

Badatelé začali hledat podobná vyobrazení a šli po stopách všeho, co by mohlo s tajemným diskem souviset.

Byla to především informace o nálezu 716 kamenných disků v čínské oblasti Baian Kara – Ula čínskými archeology prý v roce 1938. Informace, které se objevily v 60. letech minulého století, náš tisk převzal ze sovětského časopisu Sputnik. Tam se objevily hypotézy Vjačeslava Zajceva, vědeckého pracovníka Literárního ústavu Akademie věd Běloruské SSR, který již v roce 1959 přišel s hypotézou, že Zemi v minulosti navštěvovali představitelé jiných mimozemských civilizací.

Po stopách zprávy o čínských discích se vydal berlínský historik Joerg Dendl na zakázku Magazínu 2000. Výsledek jeho zkoumání zveřejnila česká mutace Magazín 2000 v číslech 4/1998 a 5/1998.

Dendl našel původní zdroj zprávy v německém časopise „Das vegetarische Universum“ z června 1962. V něm ale není žádná zmínka o zdroji informací a je tam pouze uvedeno jméno čínského profesora Cum Um-nuje, který údajně zprávu na disku rozluštil se svými čtyřmi spolupracovníky.

V této zprávě se prý uvádí, že před 12 000 lety ztroskotala v Číně kosmická loď a mimozemšťané ji nemohli opravit a byli nuceni zůstat na Zemi. Postupně se smísili s místními kmeny Dropa (Dzopa) a Kham. Celou historii pak vepsali do kamenných disků, které pak v roce 1938 nalezl čínský archeolog Chi Pu Tei, spolu s kosterními pozůstatky malých lidí s velkou hlavou v jeskyni v pohoří Baian Kara-Ula. Někteří vědci považovali tyto kosterní pozůstatky za dosud neznámý druh opic. Několik disků se dostalo údajně do rukou výzkumníků v Moskvě, kde po analýze našli větší množství kobaltu a při zkoumání osciloskopem našli větší vibrace, které údajně svědčí o předchozím vystavení disků silnému elektrickému výboji.

O profesorovi Cum Um-nui však pozdější badatelé (Däniken, Hausdorf, Krassa) v Číně nic nezjistili a Číňané naopak tvrdili, že nikdo s takovým jménem v Číně neexistoval.

Dále Dendl zjistil, že V. Zajcev při psaní svého článku do Sputniku v roce 1965 si nechal jako ilustraci namalovat od nějakého ruského malíře  kosmonauta s diskem. Tento obraz byl pak léta označován jako skalní kresba z Fergany a sloužil ufologům jako důkaz. 

Obrázek byl uveden i ve filmu, natočeném podle knihy E. von Danikena „Vzpomínky na budoucnost“. V knize H. Hausdorfa se uvádí, že jde o uměleckou rekonstrukci skalní kresby. (obr. 10)  Jiný obraz jeskynní rytiny z Fergany je na obr. 11.

Další zpráva je od profesora Sergeje Lolladofa, který měl k dispozici disk získaný v Indii v roce 1945 za 60 anglických liber.

Při svém výzkumu zjistil, že disk prý střídavě  v intervalech 3,5 hod. ztrácel a přibýval na váze. Dnes existují pouze fotografie 2 disků, které pořídil rakouský inženýr Ernst Wegerer v roce 1974 při návštěvě muzea Pan-pho v Si-anu v Číně. Na těchto fotografiích ovšem nejsou vidět na discích žádné rýhy. Jedná se tedy zřejmě o jiné disky. (obr. 12, 13)

Dalším, kdo chtěl vydělat na zprávě o čínských discích byl anglický „vědec“ Karyl Robin-Evans,  o jehož fantastické cestě za kmenem Dzopa píše David Agamon. Kotouč, který popisuje Robin-Evans se kotoučům z Baian Kara Ula vůbec nepodobá. Nemá otvor uprostřed a je na něm kromě neznámého textu namalováno Slunce, člověk s velkou hlavou a nějaká veverka nebo ještěrka.

Podrobnosti pobytu Robina-Evanse u Dzopů jsou tak nepravděpodobné, že je škoda se o nich vůbec zmiňovat. Jen pro zajímavost: Robin- Evans musel tajně uprchnout, neboť přivedl svou učitelku jazyka do jiného stavu a bál se, že nepřežije porod, neboť byla malé postavy. Navíc mu Dzopové vytáhli film z fotoaparátu, takže zachránil pouze jeden rozmazaný snímek dvou příslušníků kmene Dzopa. Kamenné disky samozřejmě také při útěku poztrácel.

Stopa po čínských discích se nám tedy ztrácí někde v mlze horečky UFO z 60. let minulého století a touze tehdejších pisatelů psát o záhadách co možná nejfantastičtějším způsobem.

Posledním, kdo se vydal po stopě těchto disků byl německý badatel Hartwig Hausdorf spolu s Peterem Krassou. Ti při návštěvě muzea v Číně v roce 1994 už žádné disky ale neviděli a ani se nedopátrali, kam tyto disky zmizely. Pouze v jedné místnosti údajně objevili obrovský hliněný disk, ovšem bližší popis nebo fotografii toho disku bohužel nepořídili. (2)

Na internetu se téměř vzápětí objevilo několik názorů a návrhů k řešení poselství. (3)

Nejblíže správnému řešení je údajně ten, který vycházel ze stejného postupu jako u piktogramu u Chilboltonu. Rozdělil si obraz na čtverečky polehlého a stojícího obilí, kterým přidělil čísla 0 a 1. Pak si všiml, že každý 9. čtvereček je menší, než normální a označil tyto čtverečky za dělítka jednotlivých osmičlenných skupin 0 a 1. Těmto skupinám po převedení z dvojkové soustavy do desítkové přidělil podle ASCII kódů písmena a vyšla mu tato zpráva:

Beware the bearers of FALSE gifts & their BROKEN PROMISES.
Much PAIN but still time. BELIEVE. There is GOOD out there. We OPpose DECEPTION. Conduit CLOSING.
(Bell sound).

V překladu :

Vyvarujte se poslů falešných darů a jejich porušených slibů.
Mnoho bolesti ale ještě je čas. Věřte. Tam venku je dobře. Vzdorujeme podvodu. Cesta se uzavírá.
(Zvon zvoní).

Jde o správné řešení ?

Kol. aut. Klubu psychotroniky a UFO, (Karviná, Plzeň, Tábor, Praha)

Odkazy a poznámky

(1) Pacner, K.: Hledáme kosmické civilizace. Práce, Praha, 1976, s.
(2) Podle : Hausdorfa H., - Krassa, P.: Satelity bohů. Nakl. Erika, Praha, 1998 - Hausdorf, H.: Bílá pyramida. Nakl. Brána, Praha,  1996
(3) http://balder.prohosting.com/sjsj/decode/HowToDecode.html,
http://www.earthfiles.com/news/news.cfm?ID=383&category=Environment
http://www.dccs.org/the_aleien_at_crabwood_farm_house_m.htm
http://www.yovusa.com/Archive/August2002/crabwood1/crabwood1/htm
http://www.cropcircleresearch.com/articles/alienface.html
http://www.ioon.net/cropcircles/articles/alien1.html

Obr. ze stránek :
http://www.cropcircleconnector.com
http://www.cropcircleresearch.com/articles/alienface2.html

Zpráva podle dešifrování KPUFO - od středu 0 - stojící čtverec 1 - polehlý čtverec

0000000000
1010111010
1001010001

1000100001

1100100101

0101101001

1011110001

0110100100

1111010010

1001011111

0100111010

1011010010

0111100100

1010100101

0010011011

1001100010

0111101010

0001011001

0110111110

1011001010

1111011011

0011010101

1000101101

0010111010

1100010101

1001011001

1000011101

0010111110

1101100101

1011110000

0100010110

1011011000

1011001001

0101011100

1110101010

1010101100

0011011010

0010100001

0100101011

1010101110

1010110101

0100001010

0000101000

1010010110

1001010110

0011010001

0101001001

0010001011

1000100101

1101101111

1010101111

0101111001

0001100101

0010101111

0101110101

0001010010

0010110101

0110100100

1001011010

1011001010

1101010110

1101111010

0101101000

1001010100

1010101101

0001010111

1010010111

0100101001

0001011010

1101001010

1010101101

1010011010

0101010101

1010101111

0100000010

1010101001

0111101001

0100100011

0001101111

1010111000

0110000101

0000011010

1011110101

0000100101

0110010110

1011110100

1010000110

0010001001

1010100110

1001101000

1010101000

0100110100

1011100010

0000111010

0111010100

0100100101

1010111011

1111011101

0101101001

0111001011

0101001110

0100110010

1100101000

1101100101

0100101011

1000101000

0100100101

0001010010
1000001011
1101111010
1110010100
1110100001
0101000101
0001001001
1000101001
11
- okraj disku.