Fenomén kruhů v obilí je považován za nejzvláštnější tajemství XX. století spojené s výzkumem „tajemna”.

* Úvod 

 


1. Úvod

Fenomén kruhů v obilí je považován za nejzvláštnější tajemství XX. století spojené s výzkumem „tajemna”. Vrchol popularity tohoto jevu připadl na 80. léta, kdy se kruhy v obilí, vzniklé na anglických polích, staly centrem pozornosti tamních médií a následovně veřejného zájmu. Dlouhý čas byly obrazce v obilí přijímané se vší vážností, dokonce i v případě zjevné nechuti přijímat vše s nálepkou „neznámé” či „paranormální”. Abychom se o tom přesvědčili, stačí ve vyhledávači napsat frázi „crop circles” a získáme mnoho archivních článků na toto téma, které jsou psané velmi seriózním tónem.

Počátek nového tisíciletí znamenal pozvolný soumrak zájmu o kruhy v obilí ve světovém měřítku. Samozřejmě z polské perspektivy to vypadá trochu jinak. V Polsku rok 2000, kdy se objevily první wylatowské piktogramy, je možné označit za počátek zájmu o tento jev. I když jednotlivé kruhy vznikaly již dříve, pouze pravidelnost objevování se znaků ve Wylatowě přitáhla stále početnější řady vědců i nadšenců.  Pozornost, věnovaná tomuto jevu polskými médii, se nemohl srovnávat s tím, co se dělo ve Velké Británii – jednak s ohledem na množství informací, tak především co se týkalo jejich kvality.

Od samotného počátku na způsob výzkumu a tvoření teorií vzniku piktogramů v Polsku měly velký vliv výzkumy prováděné na anglických polích předchozích 20 let. Kontakty se zahraničními výzkumníky (např. příjezd Nancy Talbott do Polska v 2003 r. na pozvání Nadace Nautilus) a dostupnost informací na internetu způsobily to, že po krátkém čase začaly být polské piktogramy pokládány za součást celosvětového jevu.

V roce 2006 se stále častěji hovoří o úpadku fenoménu kruhů v obilí. Piktogramy v Anglii se objevily později a v menším množství než v minulých letech. Podobné to bylo v Polsku. Dokonce i ve Wylatowě byla přerušena série každoročně se objevujících se znaků v obilí. Opadl také obecný zájem o tento jev. Jedním důvodem je tvorba piktogramů cropmakery s komerčním záměrem (objednávka televizních stanic, novin a firem), která zbavila fenomén kruhů závoje tajemství. Geometrická složitost těchto znaků uvádí ve vytržení ty, kteří tvrdili, že úprava obilí do tak rozsáhlých a složitých tvarů, navíc za krátkou dobu, je mimo lidské schopnosti. V Polsku se odtajnila skupina cropmakerů pod názvem „Deskarze” („prknaři”) kteří představili důvody vytvoření piktogramu v Mąkowarsku (což byl nejsložitější polský piktogram v roce 2006) a přiznali se k vytvoření několika jiných piktogramů v předchozích letech (nutné dodat, že žádný z nich nepocházel z Wylatowa a nejbližšího okolí).


Obr. 1 Rob Irving

I když minulý rok (2006) nepřinesl nic dobrého nadšencům kruhů v obilí – díky vydání knížky „The Field Guide - the Art., History and Philosophy of Crop Circle Making” od Roba Irvinga (1) – objevila se možnost pohledu na fenomén piktogramů očima cropmakerů. Lidé vyšlapávající obilí byli většinou podceňováni (bylo jim připisováno autorství nepočetných a nejvíce nepovedených obrazců v obilí) a jako falzifikátoři originálního fenoménu neměli dobrou pověst.

Předním výzkumníkem, který bral vážně  jejich roli při vývoji tohoto jevu, byl Colin Andrews (nestor výzkumníků kruhů, autor nečtenější knihy o tomto tématu – „The Circular Evidence”) (2). Jeho setkání s předním cropmakerem Robem Irvingem ho přesvědčily, že plné porozumění tomuto fenoménu, kterým se zabývá, vyžaduje rovněž zohlednění zkušeností této skupiny lidí.

Obr. 2 Colin Andrews

Řadu let připravovali publikace na téma kruhů v obilí hlavně amatérští výzkumníci  UFO. Většina internetových stránek popisujících tento fenomén se shoduje na závěru, že piktogramy jsou formou poselství od cizí civilizace. Argumenty o možnosti vzniku kruhů v obilí činností lidí jsou odmítány s odkazem na vědecké výzkumy  publikované na stránkách (3)

To dávalo velmi jednostranný obraz tohoto fenoménu. O kruzích v obilí se vyjadřovali negativně také skeptici a cropmakeři, a výzkumy BLT Research se setkávaly s mnoha kritickými úvahami. Podobné nepodložené informace se pak objevují v množství materiálů věnovaných tomuto jevu (internetových stranách, knihách i filmech). Z tohoto důvodu nejvšestrannějším zdrojem informací jsou anglická internetová fóra, které reprezentují všechny možné pohledy na tento fenomén, vyjadřované nadšenci, dlouholetými výzkumníky, cropmakery i skeptiky.

Tato práce je výsledkem subjektivního hodnocení vyplývající z konfrontace argumentů všech zainteresovaných stran do fenoménu kruhů v obilí.

Odkazy

(1) Rob Irving & John Lundberg: The Field Guide. Internet: http://strangeattractor.co.uk/shoppe/2133/ 

(2) Colin Andrews: The Circular Evidence. Internet: http://www.colinandrews.net/Store-CircularEvidence.html

(3) BTL Research Laboratory. Internet: http://www.bltresearch.com

Pokračování

Z časopisu KPUFO Záhady a zajímavosti

 

***

 

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 353