c01milkhil1m  V červenci roku 1998 prošla sdělovacími prostředky zpráva o udivujícím objevu.

 

 

1998-Marree manPři přeletu nad pouští poblíž Finnis Springs, asi 800 km jižně od města Adelaide, spatřila skupina pasažérů malého sportovního letadla na zemi pod sebou gigantickou kresbu.
 
Pozdějším měřením bylo zjištěno, že se jedná o obrys postavy dlouhý kolem 4,2 kilometrů. Zachycuje zřejmě australského domorodce při hodu bumerangem. Kresba je známa jako Marree Man. (1)

Způsob kresby, zejména poloha levé ohnuté ruky, nemá nic společného s primitivním uměním a nasvědčuje tomu, že kresba mohla být navržena současným výtvarníkem. Také všichni místní usedlíci tvrdí, že žádná kresba tu předtím nebyla.

I když není dosud jasné, kdo kresbu vytvořil, zprávy hovoří o jakémsi umělci z USA, který vše vytvořil při jízdě upraveným džípem, přičemž byl navigován za pomocí GPS.

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Marree_Man

 

ZAZ 1/2012